PAQUAYENVERVUURT

Tarief

Uniform landelijk tandartstarief

De tandartsen van onze praktijk zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen Website: www.krt.nu
Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht. website: www.knmt.nl e-mail KNMT: knmt@knmt.nl
De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is nu overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,-- Informatie over het tandartstarief Via de knop hiernaast kunt u de uniforme landelijke tarievenlijst openen. Meer informatie over behandelingen vindt u op: Hoe ontvangt u de nota ? Wij sturen u onze nota via de firma Infomedics. Indien u een deel van de nota van uw zorgverzekering krijgt vergoed, zult u in de meeste gevallen van Infomedics alleen een nota ontvangen over dat deel van de nota welk u zelf moet betalen. Tandtechniekkosten Voor informatie over de richtprijzen tandtechniek verzoeken wij u contact met onze praktijk op te nemen. Deze informatie sturen wij u op uw verzoek toe. Voor een behandeling vanaf € 250,-- vindt u deze kosten ook op de begroting die wij dan opstellen. Voor vragen of andere informatie over andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.
allesoverhetgebit.nl allesoverhetgebit.nl HetTandartsTarief HetTandartsTarief Infomedics Infomedics
S.E.J. Vervuurt L. Keltjens J.P.M. Loyson Tandartsen A.M.T.E. Paquay, Praktijkmanager Valderstraat 30 6171 EM Stein Tel.: 046 - 433 65 52 www.paquayenvervuurt.nl info@paquayenvervuurt.nl
Paquay en Vervuurt
S.E.J. Vervuurt L. Keltjens Tandartsen A.M.T.E. Paquay, Praktijkmanager Valderstraat 30 6171 EM Stein Tel.: 046 - 433 65 52 www.paquayenvervuurt.nl info@paquayenvervuurt.nl
Paquay en Vervuurt
PAQUAYENVERVUURT

Tarief

Uniform landelijk tandartstarief

De tandartsen van onze praktijk zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen Website: www.krt.nu
Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3328 BB Utrecht. website: www.knmt.nl e-mail KNMT: knmt@knmt.nl
De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is nu overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,-- Informatie over het tandartstarief Via de knop hiernaast kunt u de uniforme landelijke tarievenlijst openen. Meer informatie over behandelingen vindt u op: Hoe ontvangt u de nota ? Wij sturen u onze nota via de firma Infomedics. Indien u een deel van de nota van uw zorgverzekering krijgt vergoed, zult u in de meeste gevallen van Infomedics alleen een nota ontvangen over dat deel van de nota welk u zelf moet betalen. Tandtechniekkosten Voor informatie over de richtprijzen tandtechniek verzoeken wij u contact met onze praktijk op te nemen. Deze informatie sturen wij u op uw verzoek toe. Voor een behandeling vanaf € 250,-- vindt u deze kosten ook op de begroting die wij dan opstellen. Voor vragen of andere informatie over andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.
allesoverhetgebit.nl allesoverhetgebit.nl HetTandartsTarief HetTandartsTarief Infomedics Infomedics
S.E.J. Vervuurt L. Keltjens Tandartsen A.M.T.E. Paquay, Praktijkmanager Valderstraat 30 6171 EM Stein Tel.: 046 - 433 65 52 www.paquayenvervuurt.nl info@paquayenvervuurt.nl
Paquay en Vervuurt